Rapportering

PrintMailRate-it

Transparens bör utgöra en fundamental målsättning med alla affärsprocesser. De ska ge dig möjligheten att följa och mäta verksamheten oberoende av land. Design och optimering av rapporteringsprocessen måste byggas kring denna målsättning.


Vi jobbar regelbundet med följande rapporteringstjänster:

  • Design och implementering av ändamålsenliga format för management accounts
  • Framtagande och review av månatliga eller kvartalsvisa management accounts
  • Framtagande och review av årsbokslut i enlighet med god redovisningssed i Sverige
  • Framtagande av konsoliderade årsbokslut
  • Implementering av management information systems
  • Medverkan vid externrevision

Kontakt

Contact Person Picture

Philipp Grymer

Teamleader Business Process Outsourcing

Associate Partner

+46 768 048 549

Send inquiry

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu