Outsourcing

PrintMailRate-it

S_614063.jpg
Komplexiteten i finansiell redovisning och processer som controlling, rapportering och finansiering ökar med ett företags internationalisering. På lång sikt binder hanteringen av rutinuppgifter resurser till priset av kreativitet.


Som ett resultat är förmågan att öppna tillväxtmarknader eller generera hållbar tillväxt då ofta endast möjlig genom integration av en extern partner. Outsourcing av processer som finansiell redovisning och löneadministration med alla tillhörande delprocesser till våra experter ger dig möjlighet att koncentrera dig på företagets kärnfrågor.

Du kan lita på våra outsourcing-specialister som i samråd med dig kommer att utveckla ett individuellt koncept och ta över ansvaret för den globala kontrollen av ditt projekt. Effekterna här är inte begränsade till de funktioner som påverkas av outsourcing. Vi bidrar med vår erfarenhet och skapar långsiktigt mervärde för processer och funktioner.

 

Kontakt

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

Contact Person Picture

Philipp Grymer

Teamleader Business Process Outsourcing

Associate Partner

+46 768 048 549

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu