We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Löneredovisning

PrintMailRate-it

En viktig faktor vid en nyetablering är att få de första medarbetarna på plats. Det innebär att du tidigt måste säkerställa att du har en funktion på plats som ser till att medarbetarna blir betalda i tid och med rätt belopp. Det som i Sverige kan vara lite småkrångligt kan i ett annat land vara ett stort logistiskt problem.
 
Som specialister på utländska investeringar så vet vi vad som krävs för att åstadkomma till synes enkla saker. Vi tar vårt uppdrag på största allvar, oavsett om vi hanterar löneredovisningen för en säljare i ett nytt land eller för ett stort företag med hundratals anställda.

Vår löneredovisningstjänst inkluderar oftast:

  • Implementering och hantering av löneprocessen
  • Framtagande och utskick av lönespecar
  • Myndighetsrapportering
  • Beräkning och betalning av lagstadgade sociala avgifter, källskatt och andra avgifter
  • Hantering av reseräkningar
  • Beräkning av bonusar och andra rörliga lönedelar
  • Processa betalningar

  
Vi tillhandahåller moderna verktyg för att förenkla kommunikation och delade processer, t ex för reseräkning och avvikelserapportering.

Kontakt

Contact Person Picture

Philipp Grymer

Teamleader Business Process Outsourcing

Associate Partner

+46 768 048 549

Send inquiry

Contact Person Picture

Terése Liljenberg

Lönehantering/HR Tjänster

+46 406 607 356

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu