Företagsbeskattning

PrintMailRate-it

 
Rödl & Partners skatteteam arbetar företrädesvis med följande frågeställningar inom företagsbeskattning:

  • Beskattning av FÅAB
  • Beskattning av ägare till FÅAB
  • Beskattning av nationella/internationella företagskulturer
  • Omstrukturering av ägar- och koncernstrukturer
  • Beskattning av ideella föreningar/stiftelser/truster

Kontakt

Contact Person Picture

Zandra Johansson

Head of Tax

Associate Partner

+46 735 187 113

Send inquiry

Contact Person Picture

Reiner Koch

Skatterådgivare

+46 725 300 928

Send inquiry

Christian Björhult

Skatterådgivare

+46 709 383 511

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu