We use cookies to personalise the website and offer you the greatest added value. They are, among other purposes, used to analyse visitor usage in order to improve the website for you. By using this website, you agree to their use. Further information can be found in our data privacy statement.Finansiell rapportering

PrintMailRate-it

B52650625.jpg

 
Bolag som ingår i en koncern med moderbolag i ett annat land har som regel två finansiella ramverk att uppfylla. Dels det ramverk som gäller i det land där bolaget är verksamt och dels det ramverk som koncernen redovisar i enlighet med.

 

För svenska aktiebolag innebär detta i regel att bokslut och årsredovisning upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. Detta bokslut ligger också till grund för beskattningen av bolaget i Sverige. Därutöver ingår bokslutet i en koncernredovisning som upprättas enligt de regler som gäller för moderbolaget i koncernen. För våra kunder innebär detta i många fall ofta ett bokslut som upprättas i enlighet med IFRS eller tyska HGB.


Rödl & Partners medarbetare är specialiserade på att pröva och bistå vid konverteringen av svenska bokslut till IFRS respektive tyska HGB.


Rödl & Partner förfogar över ett IFRS kompetenscenter vid huvudkontoret i Nürnberg Tyskland, som står till samtliga kontors förfogande för stöd i arbetet med att tolka specifika redovisningsregler. Därmed kan vi även som en relativt liten organisation i Sverige bistå vid komplexa redovisningsfrågor.

Kontakt

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

Contact Person Picture

Mathias Racz

Auktoriserad Revisor

+46 857 930 901

Send inquiry

Contact Person Picture

Jonas Herold

Auktoriserad Revisor

Associate Partner

+46 706 880 914

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu