Finansiell rapportering

PrintMailRate-it

B52650625.jpg

 
Bolag som ingår i en koncern med moderbolag i ett annat land har som regel två finansiella ramverk att uppfylla. Dels det ramverk som gäller i det land där bolaget är verksamt och dels det ramverk som koncernen redovisar i enlighet med.

 

För svenska aktiebolag innebär detta i regel att bokslut och årsredovisning upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige. Detta bokslut ligger också till grund för beskattningen av bolaget i Sverige. Därutöver ingår bokslutet i en koncernredovisning som upprättas enligt de regler som gäller för moderbolaget i koncernen. För våra kunder innebär detta i många fall ofta ett bokslut som upprättas i enlighet med IFRS eller tyska HGB.


Rödl & Partners medarbetare är specialiserade på att pröva och bistå vid konverteringen av svenska bokslut till IFRS respektive tyska HGB.


Rödl & Partner förfogar över ett IFRS kompetenscenter vid huvudkontoret i Nürnberg Tyskland, som står till samtliga kontors förfogande för stöd i arbetet med att tolka specifika redovisningsregler. Därmed kan vi även som en relativt liten organisation i Sverige bistå vid komplexa redovisningsfrågor.

Kontakt

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

Contact Person Picture

Mathias Racz

Auktoriserad Revisor

+46 857 930 901

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu