Bokslutsrevision

PrintMailRate-it


I Sverige utgör många av våra revisionskunder bolag ägda av utländska koncernbolag. Som nämnts tidigare finns även noterade bolag bland våra kunder.

 

Det är inom revision och finansiell rapportering till utländska koncerner som Rödl & Partner utmärker sig. För oss är det lika naturligt att jobba med bokslut upprättade i enlighet med god redovisningssed i Sverige som bokslut upprättade i enlighet med IFRS eller tyska HGB.


Även svenska företag med dotterbolag i övriga Norden och företag med en stor och betydande del av sin verksamhet i tillväxtländerna i Öst- och Centraleuropa, Indien och Kina utgör naturliga inslag i Rödl & Partners kundportfölj.

Kontakt

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

Contact Person Picture

Mathias Racz

Auktoriserad Revisor

+46 857 930 901

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu