Skatterådgivning

PrintMailRate-it

 

Våra skattejurister har lång erfarenhet av kvalificerad rådgivnings- och utredningsverksamhet inom företagsskatteområdet, såväl nationell/internationell företagsbeskattning som indirekt beskattning, mervärdesskatt.

Våra skatteuppdrag avser i stor utsträckning internationella bolag samt bolag ingående i internationella koncerner. Ofta omfattas skatteområdet av lagar och bestämmelser som moderbolaget inte känner till. Våra skattejurister hjälper våra uppdragsgivare att genom riskanalys identifiera och fatta beslut som inte föranleder oönskade skatteeffekter i Sverige för såväl företaget som de anställda. Vi arbetar i multiprofessionella team som förstår affärsverksamheten.


Våra skatteuppdrag omfattar allt från beskattning av nationella, internationella företagsstrukturer, omstrukturering av ägar- och koncernstrukturer, köp och försäljning av fastigheter, byggnadsrörelse m.m. På mervärdesskatteområdet omfattas våra uppdrag av allt från intern lagstiftning och EU-rättsliga direktiv till tullbeskattning och punktskatter.


Genom Rödl & Partner garanteras klienten alltid rätt kompetens. Vi förfogar över såväl duktiga generalister som specialister inom utvalda områden. Inga skattefrågor är för obetydliga eller komplexa för oss. Kvaliteten i genomförandet garanteras av en kontaktperson som i dialog med bolaget föreslår rätt lösning.


Vårt skatteteam känner inte heller några geografiska begränsningar. Rödl & Partner förfogar över multiprofessionella team vid över 106 kontor i 48 länder vilket förmodligen gör Rödl & Partner till världens mest internationella skatterådgivare.

Kontakt

Contact Person Picture

Zandra Johansson

Head of Tax

Associate Partner

+46 735 187 113

Send inquiry

Contact Person Picture

Reiner Koch

Skatterådgivare

+46 725 300 928

Send inquiry

Christian Björhult

Skatterådgivare

+46 709 383 511

Send inquiry

Deutschland Weltweit Search Menu