Tjänster

PrintMailRate-it

 

Rödl & Partner erbjuder tjänster inom revision, affärsjuridik, redovisning och skatt för internationellt verksamma företag.

   

Rödl & Partners framgångsfaktorer utgörs framförallt av:     

  • fokus på medelstora, privatägda företag som expanderar internationellt
  • förmåga att leverera rådgivning med likvärdig kvalitet inom revision, affärsjuridik, redovisning och skatt
  • organiserad som en ”one-firm” med ett starkt huvudkontor och en enhetlig företagskultur präglad av entreprenörskap


Bland våra kunder finns många av de i Sverige och övriga Norden verksamma tyska bolagen representerade. Andra utländska dotterbolag liksom svenska medelstora och stora företag och koncerner, såväl privatägda som noterade, utgör andra väl representerade kundgrupper.

Vår ambition är att skapa erbjudanden som gör oss till en nära samarbetspartner till våra kunder och skapar varaktiga värden, t ex bolagsjuristtjänster och outsourcing lösningar. Läs mer om vad vi kan göra för er under någon av nedanstående rubriker.

 

Kontakt

Contact Person Picture

Lars-Göran Larsson

Auktoriserad Revisor

Partner/VD

+46 406 607 358

Send inquiry

 Läs även

Deutschland Weltweit Search Menu