Disclaimer

PrintMailRate-it

​Informationen på denna webbplats utgör allmän information och hänvisar inte till en enskild persons eller en juridisk enhets särskilda situation. Det utgör ingen juridisk eller skatterådgivning.
Detta innehåll kan inte ersätta enskilda råd från experter i konkreta enskilda fall.
Ingen bör agera på grundval av denna information utan lämplig professionell rådgivning och utan att noggrant undersöka den relevanta situationen.
Vi tar inget ansvar för beslut som tagits av användaren på grundval av ovannämnda information.

Trots att vi tar all försiktighet när vi väljer informationen som publiceras på denna webbplats, tar vi inget ansvar om den inte är korrekt, uppdaterad och fullständig.

Rödl & Partner förbehåller sig rätten att när som helst ändra, radera eller uppdatera information, produkter eller tjänster som publiceras på denna webbplats utan särskild anmälan.
I synnerhet utgör informationen som publiceras på denna webbplats inte ett bindande erbjudande om kontrakt från vår sida. Om inte uttryckligen anges kan användare inte lämna erbjudanden eller göra beställningar via denna webbplats.

Rödl & Partner tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som hänvisas till på denna webbplats och som har upprättats av tredje part. Endast leverantören därav är ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och för eventuella skador som uppstår på grund av användning eller icke-användning av informationen på webbsidor som är länkade till denna webbplats.

Rödl & Partner Nordic AB äger upphovsrätten till denna webbplats. Alla rättigheter förbehållna. Kopiering genom nedladdning till permanent datamedium och / eller utskrift på papper samt cirkulation är endast tillåtet för material med uttrycklig inbjudan att göra det.
All annan användning av upphovsrättsskyddat material är förbjudet utan vårt skriftliga medgivande.
Alla befintliga eller framtida rättsliga förhållanden är endast underkastad svensk lag och endast under svensk domstol.


Deutschland Weltweit Search Menu